"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dokumentacja fotograficzna

Pętla ul. Bema

Pętla Jędrzychów

Pętla ul. Wyspiańskiego

Pętla Os. Śląskie

Pętla ul. Wrocławska

Pętla al. Wojska Polskiego