"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020
Dokumentacja fotograficzna

Pętla ul. Zawadzkiego

Pętla Oś. Leśne

Pętla Chynów

Pętla ul. Botaniczna

Pętla ul. Bema

Pętla Jędrzychów

Pętla ul. Wyspiańskiego

Pętla Os. Śląskie

Pętla ul. Wrocławska

Pętla al. Wojska Polskiego