"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna (2 sierpnia 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (17 czerwca 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (7 maja 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (18 luty 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (21 września 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (27 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (26 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema


Stworzenie dokumentacji fotograficznej (19 czerwca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema