"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Struktura jednostki realizującej projekt

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną MZK w Zielonej Górze, w której od 2015 roku funkcjonuje Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która została powołana Zarządzeniem nr 3/2015 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 2015r. oraz aneksem nr 1 do realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

W skład JRP obecnie wchodzą następujące stanowiska:
  • Kierownik JRP,
  • Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych, Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej,
  • 2 Specjalistów ds. technicznych – Koordynator Kontraktu,
  • Specjalista ds. zamówień publicznych - Koordynator Kontraktu,
  • Pomoc administracyjno – biurowa.


Członkowie zespołu JRP posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru, rozliczeń, odbiorów, roszczeń itp. procesu inwestycyjnego budowlanego.