"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Zielona Góra staje się europejskim liderem ekologicznej, elektrycznej komunikacji miejskiej i wzorem dla innych miast. Stare, wyeksploatowane autobusy, czasem pozostawiające za sobą chmurę czarnego dymu, to widok, który już niedługo przejdzie do lamusa. Wkrótce na ulice naszego miasta wyjadą nowoczesne, ekologiczne autobusy, które obsługiwać będą większość linii. W kraju nikt się jeszcze na to nie zdecydował. Jaka jest cena tej rewolucji komunikacyjnej? – nie bagatela 257 milionów złotych.

A wszystko to, w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”. Władze miasta pozyskały na jego realizację unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości ponad 167 mln zł. Bezpośredni wkład z miejskiego budżetu to aż 38,5 mln zł. Udział w Projekcie ma również PKP PLK S.A. która zapewnia 3,5 mln zł.