"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

RODZAJE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

1. Utworzenie i obsługa strony internetowej. Strona Internetowa ma zostać utworzona na sub domenie Zamawiającego.
W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: utworzenia, pozycjonowania i moderowania (nie rzadziej niż raz w miesiącu) stroną,
przeprowadzenia szkolenia z obsługi oraz przeniesienia na Zamawiającego wszystkich uprawnień.

Strona powinna zawierać minimum oznaczenie zgodne z Zasadami oraz następujące informacje o Projekcie uwzględniające, co najmniej:
- opis Projektu, w tym: cele, planowane efekty, projektu, wkład Funduszy Europejskich
- aktualności,
- galerie, multimedia,
- dane dotyczące postępowań przetargowych,
- informacje o Beneficjencie,
- dane kontaktowe.

2. Opracowanie i publikacja artykułów prasowych W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i publikacji 3 pełno kolorowych artykułów w formacie min. A5, min. 3 500 znaków wraz z powierzchnią ilustracji przeznaczoną na kolorowe zdjęcia oraz oznaczenia, na prawej stronie redakcyjnej, w średnim nakładzie 51 000 egz., w wydaniu o zasięgu co najmniej lokalnym.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 wydawnictw do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału do publikacji w tym zdjęć z realizacji inwestycji, opracowania projektów artykułów oraz zapewnienia ich publikacji Opracowanie i rozpowszechnienie insertów W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i rozpowszechnienia 2 pełno kolorowych insertów dwustronnych w formacie min. A4 (z możliwością złożenia) wraz z powierzchnią ilustracji
przeznaczoną na kolorowe zdjęcia oraz oznaczenia, w wydaniu o zasięgu co najmniej lokalnym, w średnim nakładzie 51 000 egz. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 wydawnictw do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału do rozpowszechnienia w tym zdjęć z realizacji inwestycji, opracowania projektów insertów oraz zapewnienie jego rozpowszechnienia.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za opracowanie mapy sieci komunikacyjnej i finalnych rozkładów jazdy, która zostanie zamieszczona w drugim insercie. 

3. Opracowanie i emisja spotów radiowych W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania
i emisji 2 spotów radiowych, w stacji radiowej o zasięgu co najmniej lokalnym. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z
Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 rozgłośni do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału do emisji, opracowania projektów informacji do emisji wraz z podkładem muzycznym oraz zapewnienie jego emisji. Kampania radiowa obejmie swym zakresem emisję czterdziestu (po 20 emisji każdego spotu) 30-sekundowych spotów radiowych. Emisje będą miały miejsce w godzinach pomiędzy 6.00 a 9.00 i 15.00 a 18.00 przed głównym wydaniem wiadomości od poniedziałku do piątku.

4. Opracowanie i emisja filmu W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i emisji 1 filmu podsumowującego inwestycję (o czasie trwania do 5 min.) w stacji telewizyjnej o zasięgu o zasięgu regionalnym. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 stacji do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału oraz zapewnienie jego emisji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich działań o charakterze technicznym (m. in. wykonanie zdjęć, montaż) służących
realizacji i emisji filmu. Opracowany materiał filmowy winien opierać się, na co najmniej 20 dniach zdjęciowych z przebiegu realizacji Projektu. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za dostarczenie opracowanego filmu Zamawiającemu w ilości 100 sztuk na elektronicznym nośniku pamięci, zawierającym co najmniej: Znak Unii Europejskiej, Znak Funduszu Spójności.

5. Organizacja konferencji W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: organizacji 1 konferencji poświęconej realizacji Projektu oraz 1 konferencji
poświęconej jego zakończeniu, opracowanie materiałów do ich przeprowadzenia oraz właściwego oznaczenia, w tym przygotowanie zaproszeń i podziękowań, a także zapewnienie cateringu na konferencji kończącej Projekt.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym zapewnienia sali konferencyjnej spełniającej warunki do przeprowadzenia konferencji dla co najmniej 80 osób (z miejscami siedzącymi oraz stołem prezydialnym dla około 5 osób) w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra wyposażonej w co najmniej system wentylacyjny oraz klimatyzację, oświetlenie, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny, toalety oraz szatnię, a także zapewnienie dla zaproszonych gości wody i soków do picia wraz kubkami jednorazowymi.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie cateringu na konferencji kończącej Projekt w formie ciepłych napoi oraz zimnego bufetu na szwedzkim stole. Wykonawca zapewni co najmniej: 
- kawę (400ml/osobę), śmietankę do kawy, cukier (biały i brązowy), słodzik,
- herbatę z cytryną (400 ml/osobę)
- soki 100% (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka 250 ml/osobę)
- wodę mineralną (niegazowana, gazowana – do wyboru – 500 ml/ciasta krojone/ babeczki na słodko/ deser np. mus, galaretka, krem (min 2 rodzaje do wyboru, w ilości 1 porcja każdego rodzaju na osobę)
- owoce (co najmniej 3 rodzaje owoców, w ilości co najmniej 150 g/na osobę),
- zimne przekąski: np. sery, wędliny, babeczki na słono (w ilości conajmniej 150 g na osobę).

A także zaprojektowania, uzgodnienia projektu z Zamawiającym, wykonania i dostarczenia do siedziby Zmawiającego na co najmniej 21 dni przed planowaną datą konferencji zaproszeń w ilości 100 sztuk dla 100 osób oraz podziękowań w ilości 30 sztuk dla 30 osób, zgodnie z listą adresatów przekazanych przez Zamawiającego. 

Szczegółowe wymagania: Zaproszenia w formacie A5, na papierze kredowym, o gramaturze 180 g/m². Zaproszenia winny być przekazane w kopercie bez okienka, pakowane każde osobno. Podziękowania w formacie A4, wykonane z kartonu, uszlachetnione jednostronnie laminatem błyszczącym o gramaturze 300 g/m². W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za sprawowanie nadzoru nad całością przebiegu konferencji oraz
udokumentowanie audio wizualne jej przebiegu. 

6.Opracowanie i dostarczenie folderów informacyjnych W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i dostarczenia pełno kolorowych 10 kartkowych folderów informacyjnych z okładką zszytych sposobem zeszytowym (2 zszywki z oczkiem) w rozmiarze A5, w ilości 1000 szt. w formie książeczek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci z informacjami i danymi na temat Projektu. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania. Zebrania materiałów w tym zdjęć z realizacji inwestycji, a także opracowania komiksu prezentującego korzyści płynące z podróżowania komunikacją miejską w Zielonej Górze.

W treści folderu należy m.in. podać numer i nazwę Projektu, wyjaśnić konieczność jego realizacji, przedstawić zakres rzeczowy ze wskazaniem korzyści płynących z realizacji inwestycji. Publikacja ma zawierać pełne dane teleadresowe Beneficjenta oraz adresy stron Internetowych instytucji zaangażowanych w realizację Projektu, zdjęcia związane z realizacją Projektu 6 zdjęć +/- 2, grafikę, wykresy, tabele 2D opracowane przez Wykonawcę. Szczegółowe wymagania: druk pełen kolor, wykonany na papierze kredowym matowym o gramaturze min. 150g/m², okładka o gramaturze min. 200 g/ m², uszlachetniona techniką lakierowaną UV, punktowo z połyskiem.

7. Opracowanie i dostarczenie kalendarzy W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i dostarczenia kalendarzy książkowych w ilości 200 szt. zawierających grafikę z nagrodzonymi pracami w ramach poprowadzonego konkursu artystycznego w szkołach. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania w tym do opracowania części informacyjnej na temat Projektu na co najmniej pierwszych 4 stronach kalendarza.

Szczegółowe wymagania: terminarz książkowy w oprawie z naturalnej skóry. Blok kalendarza szyty nićmi. Kompozycja okładki winna umożliwiać naniesienie ciągów znaków. Format A5. Drukowany na papierze kremowym chamois 90 g/m2. Układ: tydzień na dwóch stronach, na dole kalendarium plan całego roku. Terminarz winien posiadać wycięte registry; kapitałę i tasiemkę oraz część informacyjną na temat Projektu i grafikę z nagrodzonymi pracami w ramach poprowadzonego konkursu artystycznego w szkołach. 

8.Opracowanie i dostarczenie roll up W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i dostarczenia pełno kolorowych roll upów w ilości 2 sztuk dla oznaczenia podejmowanych przedsięwzięć wraz z torbami transportowymi. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z
Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym do zaprojektowania 2 grafik nawiązujących do celu Projektu. Szczegółowe wymagania: wydruk grafiki (zaprojektowany przez Wykonawcę dla każdego roll-upa osobno) pełen kolor, wykonany na białym materiale powlekanym dwustronnie PCV nieprzepuszczającym światła o gramaturze nie mniejszej niż 440g. 

Wymiary grafiki: szerokość 100 x wysokość 200 cm. +/-15 cm. W tym torba transportowa z uchwytami oraz z wkładką zabezpieczającą podczas transportu roll-upa. Przez gadżety, o których mowa w pkt. g i h należy rozumieć co najmniej: długopisy w ilości 500 szt., smycze w ilości 500 szt., opaski odblaskowe w ilości 500 szt. oraz po 500 szt. 2 dodatkowych materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę.