"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020
Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna (9 września 2020 roku)

Drugi dzień Konferencji na zakończenie projektu: pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Dokumentacja fotograficzna (8 września 2020 roku)

Pierwszy dzień Konferencji na zakończenie projektu: pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Dokumentacja fotograficzna (15 września 2019 roku)

Dzień Otwarty w Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (15 września 2019 roku)

Dzień Otwarty w Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (15 września 2019 roku)

Dzień Otwarty w Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (5 sierpnia 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (2 sierpnia 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema.

Dokumentacja fotograficzna (18 czerwca 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (17 czerwca 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (7 maja 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (6 maja 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (18 luty 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (18 luty 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Wręczenie nagród, konkurs plastyczny (06 grudnia 2018 roku)

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt: "Zielona Góra Miasto Zielonej Komunikacji"

Dokumentacja fotograficzna (31 października 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej

Dokumentacja fotograficzna (21 września 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (21 września 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy rozbudowie Zajezdni przy ul. Chemicznej

Konkurs plastyczny (17 września 2018 roku)

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III i IV-VIII pt: "Zielona Góra Miasto Zielonej Komunikacji"

Dokumentacja fotograficzna (23 sierpnia 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy rozbudowie Zajezdni przy ul. Chemicznej

Dostawa autobusów elektrycznych do MZK (27 lipca 2018 roku)

Dostarczenie autobusów elektrycznych do MZK Zielona Góra

Dokumentacja fotograficzna (27 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (26 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema

Dokumentacja fotograficzna (24 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy rozbudowie Zajezdni przy ul. Chemicznej

Rozbudowa Zajezdni MZK, zdjęcia lotnicze (03 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy rozbudowie Zajezdni przy ul. Chemicznej

Rozbudowa Zajezdni MZK (02 lipca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy rozbudowie Zajezdni przy ul. Chemicznej


Stworzenie dokumentacji fotograficznej (19 czerwca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema


Stworzenie dokumentacji fotograficznej (18 czerwca 2018 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy rozbudowie Zajezdni MZK przu ul. Chemicznej 8


Podpisanie Umowy z wykonawcą (17 maja 2017 roku)

Podpisanie Umowy nr 9/UE/JRP/2016 w s. zamówienia publicznego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktów X, XI, XIII realizowanych w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” z dnia 17 maja 2017 roku w Zielonej Górze.
Strony: 
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra, reprezentowany przez:
Barbarę Langner – Dyrektora, przy kontrasygnacie Mieczysława Jargasa – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin, reprezentowany przez:
Zdzisława Tadeusza Malentę – Prezesa Zarządu Spółki

Dodatkowo w podpisaniu Umowy uczestniczył Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu Pan Łukasz Zalewski.