"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema 2019-06-17

Dokumentacja fotograficzna (17 czerwca 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema