"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej 2019-06-18

Dokumentacja fotograficzna (18 czerwca 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy przebudowie Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej