"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema 2019-08-02

Dokumentacja fotograficzna (2 sierpnia 2019 roku)

Zaawansowanie prac budowlanych przy budowie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema