"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Emisja filmu pt. "Zielona Góra Miasto Zielonej Komunikacji" 2019-09-16