"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

cd. 2 zdjęć z Dnia Otwartego w Zajezdni MZK 2019-09-15

Dokumentacja fotograficzna (15 września 2019 roku)

Dzień Otwarty w Zajezdni MZK przy ul. Chemicznej