"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Pierwszy dzień Konferencji MZK na zakończenie projektu 2020-09-08

Dokumentacja fotograficzna (8 września 2020 roku)

Pierwszy dzień Konferencji na zakończenie projektu: pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"